ZAZNAMKI - Priročnik za boj proti sovražnemu govoru na spletu z izobraževanjem o človekovih pravicah

Delo Sveta Evrope za demokracijo je trdno zasidrano v izobraževanju: izobraževanju v šolah in vseživljenjskem učenju uveljavljanja demokracije, na primer v obliki neformalnih učnih aktivnosti Izobraževanje o človekovih pravicah in izobraževanje za demokratično državljanstvo sta sestavna dela trajne demokracije. Sovražni govor je najbolj zaskrbljujoča oblika rasizma in diskriminacije, ki prevladuje v Evropi ter se množi na internetu in v družbenih medijih. Sovražni govor na spletu je vidni vrh ledene gore nestrpnosti in etnocentrizma. To neposredno prizadenemlade, ki so akterji in žrtve kršitev človekovih pravic na spletu; Evropa potrebuje mlade, ki bodo spoštovali in varovali človekove pravice, saj je to življenjsko zavarovanje za demokracijo. Zaznamki je bil izdan v podporo mladinski kampanji Sveta Evrope za človekove pravice na spletu, ki jo organizira gibanje Ne sovražnemu govoru. Zaznamki je koristen pripomoček za izobraževalce, ki želijo sovražni govor na spletu obravnavati s stališča človekovih pravic, in sicer kot del formalnega ali neformalnega izobraževanja. Priročnik je namenjen delu z učečimi, starimi od 13 do 18 let, dejavnosti pa se lahko prilagodijo tudi drugim starostim in profilom. Ta izdaja priročnika je bila prenovljena, zato vsebuje več informacij in dejavnosti o Vodniku po človekovih pravicah za uporabnike interneta, posodobljene informacije o mladinski kampanji gibanja Ne sovražnemu govoru in praktične predloge delavnic za boj proti sovražnemu govoru kot del formalnega ali neformalnega izobraževanja. www.nohatespeechmovement.org Svet Evrope je vodilna organizacija za človekove pravice na tej celini. Sestavlja ga 47 držav članic, od katerih je 28 članic Evropske unije. Vse države članice Sveta Evrope so podpisale Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, pogodbo, namenjeno varstvu človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Evropsko sodišče za človekove pravice spremlja izvajanje konvencije v državah članicah. www.coe.int SI Council of Europe Publishing http://book.coe.int ISBN 978-92-871-8201-2 € 15 / US$ 30 Delo Sveta Evrope za demokracijo je trdno zasidrano v izobražev nju: izobraževanju v šolah in vseživljenjske učenju uveljavljanja demokracije, na primer v obliki neformalnih učnih aktivnosti Izobraževanje o človekovih pravicah in izobraževanje za demokratično državljan- stvo sta sestavna dela trajne demokracije. Sovražni gov r je najbolj zaskrbljujoča oblika rasizma in d skriminac je, ki prevladuje v Evropi ter se množi na inter et i ijih. Sovražni govor na spletu je vidni vrh ledene gor nestrpnosti in et ocentrizma. T n posredno prizaden mlade, ki so ak erji in žrtve kršitev človekovih pravic na splet ; Evropa potrebuje mlade, ki bod spošt ali in va o ali človekove pravice, saj je to življenjs o zavarovanje za demokracijo. Zaznamki je bil izdan v podporo mladinski kampanji Sveta Evrope za človekove pravice na spletu, ki jo org nizira gibanje Ne sovražnemu govoru. Zaznamki je koristen pripomoček za izobraževalce, ki želijo sovražni govor na spletu obravnavati s stališč človekovih pravic, in sicer kot del formalnega ali n form lnega izobražev nja. Priročnik je namenjen delu z učečimi, starimi od 13 do 18 et, dejavnosti pa se lahko pr lagodij udi drugim starostim in profilom. Ta izdaja priročnika je bila prenovljena, zato vsebuje več informacij in dejavnosti o Vodniku po človekovih pravicah za uporabnike interneta, posodobljene informacije omladinski kampanji gibanja Ne sovražnemu govoru in praktične predloge delavnic za boj proti s vražne u govoru kot del form lnega ali neformalnega izobr ževanja. Svet Evrope je vodilna organizacija za človekove pravice na tej celini. Sestavlja ga 47 držav članic, od katerih je 28 članic Evropske unije. Vse države članice Sveta Evrope so podpisale Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, pogodbo, namenjeno varstvu človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. Evropsko sodišče za človekove pravice spremlja izvajanje konvencije v državah članicah. www.coe.int SI www.nohatesp eechmovem nt.org

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=