ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

112 Inštitut za afriške študije IAS, Zavod za šolstvo VKLJUČEVANJE BEGUNCEV V FORMALNI IN NEFORMALNI UČNI PROCES OŠ Oplotnica, OŠ Majšperk, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Srednja šola Zagorje ob Savi, Gimnazija Koper PODROČJE PROJEKTA • Neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih • Prostovoljstvo, solidarnost inmed- generacijsko sodelovanje mladih • Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje CILJNA SKUPINA mladi od 14 do 29 let ŠTEVILO UDELEŽENCEV 25 METODE DELA skupinsko delo, delavnice, učna pomoč (individualna in skupinska) VODJA PROJEKTA Eyachew Tefera SPLETNA STRAN www.african-studies.org KONTAKT eyachew@african-studies.org Dejavnost večanja kompetenc ranljivih skupin beguncev ter možnost njihovega vključevanja v prostovoljstvo. Kot redno dejavnost opredeljujemo osem ur na teden. OPIS PROJEKTA IAS kot migrantska organizacija pomaga beguncem in migrantom, krepi njihove kompetence z vključe- vanjemv prostovoljstvo in izobraževalne projekte. Tako smo več kot 15 mladih migrantov vključili v usposa- bljanja ERASMUS, kjer so pridobili različne neformalne kompetence (Youthpass), kompetence za mladinske delavce pa pridobivajo tudi, ko skupaj obiščemo šole, kjer mladimpredstavijo svoje zgodbe ter z njimi delijo svoje veščine in kulturo. Skupaj z Zavodom za šolstvo smomladimbeguncem omogočili pomoč pri opravljanju izpitov za prepo- znavanje njihove izobrazbe.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=