ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

14 Zavod Nefiks (v sodelovanju z Mladinskim centrom Vič in Mladinskim centrom Bežigrad) KARIERNI LABIRINT Biotehniški izobraževalni center Ljubljana ter Srednja trgovska šola v Ljubljani PODROČJE PROJEKTA • avtonomija mladih • neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA mladi od 14 do 19 let ŠTEVILO UDELEŽENCEV 30 METODE DELA Metoda dela so delavnice, vsebujejo pa tudi skupinsko delo in pogovor. VODJA PROJEKTA Katarina Vetrih SPLETNA STRAN www.talentiran.si KONTAKT katarina.vetrih@nefiks.si Namen je s pomočjo zanimivih dejavnosti mlade obvestiti o študentskem življenju, možnostih, ki jih ponuja, ter pomembnosti kompetenc. OPIS PROJEKTA Karierni labirint je delavnica, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je voden in dijaki skupinsko spoznavajo pomembne teme za karierno pot, kot so na primer du- ševno zdravje in poklici prihodnosti. Drugi del pa je la- birint, v katerem dijaki samostojno rešujejo naloge na točkah. Ob vprašanjih o konjičkih, vrednotah in socialni mreži spoznavajo pomembnost kompetenc pa tudi interese in vrednote, ki pripomorejo k razvoju karierne poti. Vse to spoznavajo z interaktivno igro ali učnimi listi z nalogami. Ponujamo pa tudi drugo verzijo Kariernega labirinta, ki je v digitalni obliki. Tam udeleženci vodijo svojega avatarja od študija do prve zaposlitve in pri tem spo- znavajo kompetence in sam študij. To počnejo s po- močjo igre, kjer se sami odločajo, katero karierno pot bodo izbrali.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=