ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

18 Mladinski center Dravinjske doline MLADI ODLOČEVALCI Šolski center Slovenske Konjice - Zreče PODROČJE PROJEKTA • sodelovanjemladih pri upravljanju javnih zadev v družbi CILJNA SKUPINA prvi–četrti letnik srednje šole, odločevalci_ke ŠTEVILO UDELEŽENCEV Program v posameznem izvajanju vključi povprečno 20 mladih in nagovori celotno odločevalsko strukturo v lokalni skupnosti. Vseh izvedb žal nimamo preštetih. METODE DELA Program je zelo prilagodljiv in omogoča vključevanje različnih metod. Osnova so: delavnica o demokraciji, senčenje, simulacija odločevalskih procesov, strukturiran dialog, skupinsko delo. VODJA PROJEKTA Karmen Kukovič SPLETNA STRAN www.mcdd.si www.msosk.si KONTAKT info@mcdd.si Osnovna zamisel projekta je zaživela v 80. letih prejšnjega stoletja v ZDA, od tam je v 90. prišla v Evropo. V MCDD smo model prilagodili in ga na lokalni in mednarodni ravni izvajamo od leta 2009. OPIS PROJEKTA Glavni namen programa Mladi odločevalci je, damladi v srednji šoli spoznajo delovanje in odločevalske proce- se na evropski, nacionalni in lokalni ravni, s poudarkom na delovanju lokalne občine. Mladi dobijomožnost, da se sami preizkusijo pri odločanju v okvirih demokratič- nih načel inmehanizmov, ki potekajo v lokalni skupnos- ti, in so s temopolnomočeni, da prispevajo k spremem- bam. Dejavnost traja od tri do šest mesecev ali več in je zelo prilagodljiva, kar zadeva nadgradnje. Njena osno- va obsega šest delov: udeležba mladih na delavnici o demokraciji, udeležba na občinskih odborih, senčenje (»job-shadowing«) v občinskih oddelkih in v župano- vi_jini pisarni, udeležba na seji občinskega sveta, simu- lacija seje občinskega sveta in izbor treh konkretnih iz- zivovmladih ter reševanje izbranega izziva, kar izpeljejo vključeni mladi in odločevalci_ke.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=