ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

20 Deset mariborskih srednjih šol in dve fakulteti Univerze v Mariboru PODROČJE PROJEKTA • sodelovanjemladih pri upravljanju javnih zadev v družbi CILJNA SKUPINA srednješolci, študenti ŠTEVILO UDELEŽENCEV 475 dijakov in študentov METODE DELA Delavnice na šolah, ki so jih moderirali posebej usposobljeni koordinatorji. Na delavnicah so dijaki in študenti v skupinah določili težave in izzive svojega okolja, iskali rešitve in se jih naučili oblikovati tako, da so jih pozneje v obliki pobud lahko prijavili na spletno platformo za participativni proračun za mlade. VODJA PROJEKTA Željko Milovanović SPLETNA STRAN www.mkc.si KONTAKT zeljko.milovanovic@mkc.si COM‘ON EUROPE – EVROPSKA PLATFORMA ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN ZA MLADE V letu 2019 je Mladinski kulturni center Maribor pilotno izvedel participativni proračun za mlade, na katerega je prispelo 50 pobud mladih za izboljšanje mesta. OPIS PROJEKTA Cilj projekta COM‘ON Europe – evropska platforma za participativni proračun za mlade je bil pripomoči k izboljšanju participacije mladih v lokalnem okolju s participativnimi mehanizmi oblikovanja proračuna na lokalni ravni in s temdodatno spodbuditi ustvarjalnost mladih, povezovalnost, podjetništvo in razvoj skup- nosti. S partnerskimi organizacijami iz sedmih evropskih mest iz Mreže evropskih prestolnic mladih smo razvili metodo dela z mladimi v urbanemokolju. Z njomlade spodbujamo in jih hkrati učimo prepoznavati in arti- kulirati izzive lokalnega okolja in njihove lastne izzive. S projektnim terenskim delom in delavnicami na sre- dnjih šolah in fakultetah smo jim poskušali pokazati, kako poiskati rešitve za te izzive. Rezultat pripravljalnega terenskega dela na šolah in fakultetah je bil, da smo za pilotno izvedbo participa- tivnega proračuna zamlade, ki smo jo izvedli na spletni platformi, prejeli 50 artikuliranih pobud mladih za iz- boljšanje Maribora. Občani so izglasovali pet najboljših, ki so dobile finančno podporo po 1000 EUR, denar so mladi prijavitelji porabili za uresničenje svojih pobud oziroma rešitev. Mladinski kulturni center Maribor

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=