ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

24 III. OŠ Celje PODROČJE PROJEKTA • kultura, ustvarjalnost in inovativ- nost mladih CILJNA SKUPINA šesti–deveti razredi osnovne šole ŠTEVILO UDELEŽENCEV devet učencev III. OŠ Celje METODE DELA delavnica: teoretični uvod v filmsko ustvarjanje, vaje iz snemanja, montaže ter nastopanja v filmu VODJA PROJEKTA Aliaksandra Ihnatovich SPLETNA STRAN www.filmska-sola.si KONTAKT luksuz.produkcija@gmail.com MLADINSKA FILMSKA DELAVNICA Filmska delavnica, ki je potekala 29. in 30. novembra 2019, je bila namenjena osnovam filmskega ustvarjanja in izdelavi kratkega igranega filma. OPIS PROJEKTA Udeležencem in udeleženkam delavnice smo želeli približati različna digitalna orodja vizualnega upove- dovanja, snemanja in montaže ter jim vzporedno po- magati tudi pri večanju njihove socialne občutljivosti, ozaveščenosti in družbene, politične, kulturne anga- žiranosti. Učenci in učenke so ustvarjali v ustrezni starostni sku- pini, izkušeni mentorji pa jih vodili skozi vse faze procesa filmskega ustvarjanja. Mentorji na naših delavnicah so usposobljeni profesionalci različnih področij filmskega ustvarjanja kot tudi prostovoljci Evropske solidarnostne enote (ESE). Njihovo poslanstvo je voditi udeležence na potod zasnove in razvoja zgodbe do njenega končne- ga udejanjenja na filmskem platnu. Delovna jezika na delavnici sta bila slovenščina in angleščina, kar je udele- ženkam in udeležencem omogočilo, da so se naučili premagati jezikovne prepreke in v igrivem in ustvar- jalnem razpoloženju uporabljati tako svoj materni jezik kot angleščino. Pri tem smo po svojih najboljšihmočeh naredili vse, da bi se vsi udeleženci delavnici počutili udobno ter da nič ne bi omejevalo njihove izkušnje in učenja. Društvo zaveznikov mehkega pristanka Krško

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=