ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

36 Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih IZKUSI ERASMUS+ Osnovna šola Gradec PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA učenci osmih in devetih razredov ŠTEVILO UDELEŽENCEV 30 METODE DELA metodologija neformalnega izobraževanja. VODJA PROJEKTA Aljaž Zupan SPLETNA STRAN www.drustvolojtra.si KONTAKT info@drustvolojtra.si Srečanja med šolskim letom, prijava mladinske izmenjave v programErasmus+, izvedba izmenjave in uporaba pridobljenih kompetenc v lokalnem okolju šolski leti 2018/19, 2019/20. OPIS PROJEKTA Redna srečanja med celotnim šolskim letom (sep- tember–maj) s skupino 15 učencev potekajo v šoli ob močni podpori učiteljic, ki sodelujejo pri projektu. Učencem predstavimo program Erasmus+ in jih aktiv- no vključimo v pripravo vloge zamladinsko izmenjavo. Enak proces poteka na partnerski osnovni šoli v tujini. Po oddaji vloge nadaljujemo srečanja in zgradimo močno skupino, ki se udeleži mladinske izmenjave (projekt je oddan v Sloveniji, izvaja pa se v tujini). Po vrnitvi v Slovenijo zgrajeno skupino mladih vključimo v delovanje lastne organizacije ali lokalnega študent- skega kluba. Tako se mladi začnejo družiti v obeh or- ganizacijah, sodelovati pri projektih in soustvarjati lokalno mladinsko dogajanje. Postanejo aktivni drža- vljani v lastnih lokalnih skupnostih. Vsebinski poudarek celotnega programa je na delu v skupini, komunikaciji, projektnemmenedžmentu in medkulturnem učenju.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=