ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

UVODNA BESEDA MINISTRICE PROF. DR. SIMONE KUSTEC Ob natančnem pregledu zbornika Mladinski sektor v šolah in vseh primerov praks, ki jih mladinske organizacije izvajajo po šolah v Sloveniji, se znova potrjuje, kako pomembno je vključevanje neformalnega izobraževanja v proces formalnega izobraževanja. Vseh 43 opisanih zgodb dokazuje, da se vse naštete prakse izkazujejo kot nekaj, kar vsakdanje delo učiteljic/-jev in profesoric/-jev ne le dopolnjuje, ampak tudi nadgrajuje. Predvsem pa v mladih učečih glavah spodbuja več radovednosti in igrivosti tudi zato, ker vsi ti procesi potekajo v bolj sproščenem razpoloženju, brez prisile in brez ocen, in prav zaradi naštetega pogosto celo z več pozitivnega učinka na mlade. Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja poteka v Sloveniji že vrsto let in je tudi v sistemskem okvirju doživelo številne spremembe na bolje. Četudi se na prvi pogled zdi, da je neformalno izobraževanje manj cenjeno od formalnega, lahko glede na kvantiteto in kakovost tovrstnih usposabljanj vidimo, da sta pomembna oba pristopa, da se dopolnjujeta. Z neformalnim izobraževanjemmladi danes napredujejo v svojih veščinah, pridobivajo najrazličnejša znanja za življenje, si oblikujejo svojstven odnos do dela in tkejo nova prijateljstva. Poleg tega gre za privlačen način podajanja znanja, pri katerem je dinamika v skupini enako pomembna kakor sam proces učenja. Posveča se tudi tematikam, ki so v šolskem kurikulu izpuščene oziroma se jih dotaknemo na drugačen način, pa so prav tako pomembne, da dejavno opravljamo svojo vlogo v družbi. Foto: Arhiv MIZŠ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=