ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

44 Mladinski center Litija GIMNAZIJA V MLADINSKEM CENTRU LITIJA Gimnazija Litija PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA dijaki prvih in drugih letnikov ŠTEVILO UDELEŽENCEV Vsako leto vsi dijaki, vpisani v prvi in drugi letnik Gimnazije Litija, to je vsako leto približno 100 dijakov. METODE DELA predavanja, izkustvene delavnice, skupinsko delo, okrogle mize, pogovor VODJA PROJEKTA Tjaša Vidergar SPLETNA STRAN mclitija.si KONTAKT tjasa.vidergar@mclitija.si Tradicionalni junijski obisk dijakov prvih in drugih letnikov Gimnazije Litija, namenjen predvsem predstavitvi MC Litija in dejavnosti za mlade dijakom OPIS PROJEKTA V juniju zdaj že tradicionalno organiziramo obisk di- jakov v našemMladinskem centru. Obisk je namenjen dijakom prvih in drugih letnikov, vsak dan nas obišče en letnik. Program je sestavljen iz več svežnjev. Prvi sveženj je namenjen preventivnim temam. Vsako leto obravna- vamo drugo temo glede na potrebemladih in gibanja. Jutranji del navadno sooblikujemo s pomočjo preven- tivnih organizacij, ki se z izbrano temo bolj pogloblje- no ukvarjajo. Do zdaj smo na primer sodelovali z Društvom UP, ki izvaja delavnice in dejavnosti s pod- ročja odvisnosti od alkohola indrugihdrog, z Društvom za nenasilno komunikacijo smo izvedli delavnice o ne- nasilni komunikaciji, medvrstniškem nasilju, nasilju v šolah, večkrat smo program sooblikovali s Policijsko postajo Litija in izvedli različne preventivne dejavnosti na temo prometa, alkohola, drog ... Sledi dopoldanski sveženj, ko dijaki obiščejo Mladinski center Litija in Klub litijskih in šmarskih študentov, kjer jim podrobno predstavimo svoje delovanje in dejav- nosti. Ob obisku vsako leto organiziramo različne dejav- nosti z namenom prikaza, kaj se pri nas dogaja in česa vsega se dijaki lahko udeležijo. Dijaki vsako leto spoznajo tudi prostovoljce ESC, ki gostujejo v prosto- voljni službi v naši organizaciji, z njimi lahko poklepetajo

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=