ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

52 VOZIM, zavod za inovativno izobraževanje (Zavod VOZIM) PREVENTIVNE PROMETNE DELAVNICE »ŠE VEDNO VOZIM – VENDAR NE HODIM« Osnovne in srednje šole v vseh regijah. PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih CILJNA SKUPINA - osnovnošolci (zadnja triada) - srednješolci (tretji letnik) ŠTEVILO UDELEŽENCEV 88.392 mladostnikov in mladih (delavnice se izvajajo od leta 2008). METODE DELA Interaktivna delavnica z metodami mladinskega dela. VODJA PROJEKTA Barbara Kos SPLETNA STRAN www.vozim.si KONTAKT organizacija@vozim.si Preventivne prometne delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim« na podlagi izkušenj poškodovancev v prometnih nesrečah. Izvajanje skozi vse šolsko leto. OPIS PROJEKTA Interaktivne preventivne prometne delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim« potekajo na pod- lagi izkušenj naših članov, invalidov, ki so se mladi poškodovali v prometnih nesrečah in utrpeli po- škodbo hrbtenjače (posledica je para- ali tetraplegi- ja). Mlade, ki so v prometu rizična skupina zaradi ne- izkušenosti, vpliva vrstnikov, dokazovanja, uporništva, življenjskega sloga in podobno, neformalno, z oseb- nimi zgodbami in lastnimi izkušnjami, ozaveščajo o pomenu varne in odgovorne vožnje ter najpogostej- ših vzrokih za nastanek prometnih nesreč (neprilago- jena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, vrstniški pritisk in podobno). Program deluje tudi na področju razbijanja stereotipov o invalidnosti ter omogoča opolnomo- čenje in psihosocialno rehabilitacijo invalidom poško- dovancem, izvajalcem delavnic. Izvajamo več modulov delavnic (1 šolska ura – 45 minut, dve šolski uri – 90 minut).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=