ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

58 Sindikat Mladi plus DELAVNICE VSTOP NA TRG DELA IN/ALI DOSTOJNO IN PREKARNO DELO, ZGODOVINA SINDIKALIZMA IN DRUŽBENI AKTIVIZEM SGGOŠ LJ, SVŠGUGL, SIC LJ, FF LJ, FSD LJ, SPTŠ MS, SGŠG MB, ŠCPET, IC Piramida, SŠ Izola, Gimnazija FP KR, ETRŠ Brežice PODROČJE PROJEKTA • sodelovanje mladih pri upravlja- nju javnih zadev v družbi • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih CILJNA SKUPINA tretji in/ali četrti letnik ŠTEVILO UDELEŽENCEV 479 udeleženk_cev METODE DELA metode neformalnega učenja v obliki delavnice, skupinskega dela, predavanja in samostojnega dela udeležencev VODJA PROJEKTA Delavnice izvajajo usposobljeni aktivisti Sindikata Mladi plus. SPLETNA STRAN www.mladiplus.si KONTAKT info@mladiplus.si Delavnica o vstopu na trg dela. Spoznavanje različnih oblik dela in delavskih pravic. Predstavitev in zgodovina sindikalizma. Čas 2–4 šolske ure (prilagojeno). OPIS PROJEKTA 1. Na delavnici predstavimo, kaj sploh je pogodba o zaposlitvi in kaj mora vsaka oseba vedeti, preden pod- piše takšno pogodbo. Predstavimo najosnovnejše pravice delavk in delavcev ter obveznosti delodajalca. 2. Predstavimo oblike dela in kako se te med seboj razlikujejo. Predstavimo različne socialne in delavske pravice, ki jih imajo delavke in delavci v različnih obli- kah dela. Predstavimo najpogostejše kršitve, ki jih opa- žamo na trgu dela, ter mlade naučimo, kako lahko sami prepoznajo kršitve. 3. Mlade izobrazimo o delavskem organiziranju in pomenu sindikalizma ter o sodelovanju delavcev pri procesih odločanja. Predstavimo teme, ki so pomem­ bne za mlade, ki vstopajo na trg dela, ter kako se lahko mladi organizirajo in aktivirajo na teh področjih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=