ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

66 Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) INFORMIRANJE V ŠOLAH »ODRAŠČANJE IN MI« Osnovne šole in srednje šole po Sloveniji PODROČJE PROJEKTA • avtonomija mladih • neformalno učenje in usposablja­ nje ter večanje kompetenc mladih • zdrav način življenja in prepreče- vanje različnih oblik odvisnosti mladih CILJNA SKUPINA sedmi, osmi in deveti razred osnovne šole ter prvi in drugi letnik srednje šole ŠTEVILO UDELEŽENCEV povprečno 1200 udeležencev na leto METODE DELA Delavnice načrtujejo, izvajajo in ovrednotijo mladi. Izvajajo se v manjših skupinah (do dvanajst udeležencev). Udeležence spod- bujajo k aktivnemu sodelovanju, razvijajo komunikacijske spret- nosti ter povečujejo strpnost med mladimi. VODJA PROJEKTA Matjaž Medvešek SPLETNA STRAN www.misss.si KONTAKT misss@guest.arnes.si Pogovorne delavnice za delo z mladimi skupinami Informiranje v šolah »Odraščanje in mi«, ki trajajo najmanj dve uri za posamezno skupino. OPIS PROJEKTA Pri izvajanju delavnic se osredotočamo na zdravje in življenjske sloge mladih. V manjših skupinah obravna- vamo položaj in vlogo mladih v družbi, njihove težave in izzive, ki nastanejo predvsemv časumed otroštvom in odraslostjo. S programom omogočamo mladim, da spregovorijo o svojih težavah in razmišljanjih, ter jih na podlagi pogo- vora usmerimo v uspešno reševanje različnih položajev. Program je metodološko izdelan tako, da spodbuja mlade, da spregovorijo o vprašanjih zasvojenosti ter zlorab nelegalnih in legalnih drog in drugih substanc, motenj hranjenja, o vprašanjih, povezanih s spolnostjo, partnerskih in družinskih odnosih, nasilju, težavah v medsebojnih odnosih in pri socialnem vključevanju ter o zmanjševanju tveganih vedenj, sovražnega govora in radikalizacije mladih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=