ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

78 Popotniško združenje Slovenije INTERAKTIVNA UČNA URA MOBILNOSTI Več kot 50 izvedb v različnih izobra- ževalnih in drugih ustanovah ter ob različnih dogodkih po vsej Sloveniji PODROČJE PROJEKTA • avtonomija mladih • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih • dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih • počitniške dejavnosti • prostovoljstvo, solidarnost inmedge- neracijsko sodelovanjemladih • varovanje okolja • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje CILJNA SKUPINA v veliki večini dijaki v okviru izbirnih vsebin ŠTEVILO UDELEŽENCEV V posamezni izvedbi je bilo odmanj kot deset pa do več kot sto udeležencev; v povprečju pa med 25 in 60; skupno pa štejemo udeležence v tisočih. METODE DELA Uvodni predstavitvi v obliki predavanja sledi skupinsko delo, v določenih pri- merih pa tudi ločene delavnice. VODJA PROJEKTA Igor Jurišič SPLETNA STRAN www.youth-hostel.si www.youth-hostel.si/si/projects KONTAKT info@youth-hostel.si Interaktivno vključevanje mladih v načrtovanje mobilnosti v izobraževanju, pri zaposlitvah, mladinskem delu in priložnostnem učenju na potovanju OPIS PROJEKTA Interaktivna učna ura mobilnosti je nastala na podlagi uspešnih forumov in sejmovmobilnosti, kjer smo pred­ stavljali mobilnost pri študiju, zaposlitvi, mladinskem delu in potovanju kot obliki priložnostnega učenja. Kon­ cept izvedbe spreminjamo glede na okolje, kjer ga izvajamo, ter na podlagi časovnih omejitev in ciljne sku- pine. V uvodu zmeraj predstavimo možnosti, potem pa se mladi sami preizkusijo v praksi in popestrijo do- godek s svojimi izkušnjami. Interaktivno učno uro mo- bilnosti »izkoriščamo« tudi za vključevanje prostovoljk in prostovoljcev v delovanje Popotniškega združenja Slovenije. V veliki večini izvedb naleti projekt na dober odziv, smo pa imeli tudi kakšno slabo izkušnjo, iz katere smo se vsaj toliko naučili kot iz tistih, s katerimi se radi pohvalimo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=