ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

94 Zavod Mladinska mreža MaMa, Družba ZEOS DELAVNICE E-CIKLIRAJ Srednje in osnovne šole po Sloveniji PODROČJE PROJEKTA • sodelovanjemladih pri upravljanju javnih zadev v družbi • varovanje okolja CILJNA SKUPINA osmi, deveti razred oz. prvi–četrti letnik srednjih šol ŠTEVILO UDELEŽENCEV 600 mladih METODE DELA Delavnice so potekale v obliki kviza, skupinskega dela, kreativnega razmišljanja, izdelovanja plakatov in frontalne predstavitve. VODJA PROJEKTA Maja Hostnik SPLETNA STRAN www.mreza-mama.si KONTAKT Maja.hostnik@mreza-mama.si Mreža MaMa je skupaj z družbo ZEOS v okviru programa LIFE pripravila projekt »Gospodarjenje z e-odpadki« s sloganom e-cikliraj, ki spodbuja mlade k ločevanju e-odpadkov in odpadnih baterij ter jih ozavešča o pomenu varovanja okolja. OPIS PROJEKTA V letih od 2016 do 2019 smo izvedli več kot 40 delavnic v osnovnih in srednjih šolah v vseh regijah po Sloveniji. Delavnice za mlade so potekale po metodah mladin- skega dela v obliki skupinskega dela, ustvarjalnega razmišljanja o okoljskih vprašanjih in oblikovanja pla- katov z usmerjanjem sodelujočih mladinskih delav- cev. Mladi so temo recikliranja elektronske opreme in odpadnih baterij ter pomena varovanja okolja spoz- navali s kvizom, ki je bil izobraževalne narave, ter tudi sami oblikovali sporočila in slogane za svoje sovrstnike in druge. Mladi so s pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj ob pomoči moderatorja (mladinskega delavca) iskali od- govore in rešitve za ločevanje elektronskih odpadkov. Moderator je mlade vodil skozi celoten proces izdelo- vanja plakatov za ozaveščanje mladih o pomenu va- rovanja okolja ter jim pomagal pri vprašanjih, ki so mladimpovzročala težave. Moderatorji so pred delav- nico prejeli gradivo, da so se lahko pripravili na samo izvedbo delavnice. Mladi so na koncu delavnice obli- kovali še ozaveščevalni slogan za spodbujanje recikli- ranja elektronskih naprav in odpadnih baterij ter o po- menu varovanja okolja.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=