MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

168 5.2 Rezultati ankete 5.2.1  Percepcija stanovanjskega problema Podatki iz raziskave Mladina 2020 kažejo, da pomembnost stanovanjske problematike med mladimi narašča. Primerjava podatkov med leti 2010 in 2020 namreč kaže na močen porast deleža mladih, ki tovrstno proble­ matiko označuje kot zelo pomemben oseben problem. Grafikon 5.2: Percepcija stanovanjskega problema s strani mladih. Naštetih je nekaj možnih problemov mladih. Za vsakega od njih oceni, v kolikšni meri velja zate osebno. Ali sploh ne velja, ne velja, niti velja niti ne velja, velja ali zelo velja zate (stanovanjski problem). 2010 2020 5 % 10 % 20 % 25 % 35 % 30 % 15 % Sploh ne velja. Ne velja. Srednje velja. Zelo velja. Velja. 13,0 22,5 18,7 23,7 20,5 17,0 20,4 30,2 20,6 11,8 0 % Vira podatkov: Mladina 2010, Mladina 2020. Izjemen porast pomena stanovanjske problematike med mladimi lahko pojasnjujemo z dveh vidikov – socialnega in psihološkega. Socialni vidik predstavljajo podatki, ki kažejo na izrazito poudarjanje finančne plati nakupa/najema stanovanja. Pri opisnem vprašanju 'Kaj predstavlja najve- čjo oviro pri reševanju tvoje osebne stanovanjske problematike?' je večina mla

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=