MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

176 5.2.2  Stanovanjske preference mladih Ob možnosti izbire mladi izjemno močno izpostavljajo potrebo po biva­ nju v lastnem stanovanju ali hiši (81 %). Delež mladih, ki bi se raje odločil za najem stanovanja, je zanemarljiv (11,3 %). Pri tem se pojavlja po­ membno vprašanje, kakšne bivanjske orientacije se pravzaprav vežejo na izjemnomočno poudarjanje potrebe po lastnem stanovanju. Ali jemogo­ če poleg finančnega elementa (višanja cen nepremičnin, socialnih fak­ torjev, nezmožnosti pridobitve kredita itd.) identificirati še kakšne druge elemente tega kompleksno oblikovanega stališča? Če navedene podatke o nakupu stanovanja/hiše na primer povežemo s podatki o (študijski, prostočasni, delovni) mobilnosti mladih, dobimo v vpogled nekoliko drugačne elemente stališča in drugačen zorni kot te problematike. Grafikon 5.7: Odločitev o nakupu ali najemu nepremičnine. Če bi izbiral_a med nakupom stanovanja in hiše s pomočjo kredita in življenjem v najemniškem stanovanju ali hiši, katera možnost bi ti bolj ustrezala? 55 + 25 + 9 + 6 + 5 Veliko raje bi se odločil_a za nakup stanovanja ali hiše. Nekoliko raje bi se odločil_a za nakup stanovanja ali hiše. Vseeno mi je, nisem prepričan_a. Nekoliko raje bi živel_a v najemniškem stanovanju ali hiši. Veliko raje bi živel_a v najemniškem stanovanju ali hiši. 55 % 25 % 8 % 6 % 5 % Vir podatkov: Mladina 2020. Podatki kažejo, da določeni segmenti mlajše populacije predstavo o biva­ nju v lastnem stanovanju povezujejo tudi z elementi določenih življenj­ sko-stilskih usmeritev, ki se vežejo na »bivanjsko sedentarnost« (Kes­ selring, 2008; Hočevar, 2017), tj. nizko domačo inmednarodnomobilnost (glej tudi poglavje o mobilnosti). Ta je v slovenskem kontekstu utemelje

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=