MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Bivanjske in stanovanjske razmere  181 Navdušenost nad specifičnimi oblikami bivanja med mladimi se povezuje z dosedanjimi praksami prostorskega razvoja oz. suburbanizacije Slovenije in razpršene poselitve, ki pa ni v skladu s principi trajnostnega razvoja. Med mladimi kljub pogostemu navajanju vrednotnih usmeritev, ki so v skladu z usmeritvami trajnostnega razvoja, prihaja tudi do močnih odklonskih usmeritev, kar nakazuje, da so principi trajnostnega razvoja med mladimi sicer prisotni, vendar ne dovolj globoko integrirani v vrednostno strukturo, da bi prihajalo do reorientacij v smeri bolj trajnostnih bivanjskih preferenc. 5.2.3  Ključne značilnosti obstoječe stanovanjske preskrbe mladih Mladi so močno vpeti v in navezani na bivanjsko okolje, iz katerega izha­ jajo, pri čemer močno stopnjo navezanosti na prvi prostor bivanja ohra­ nijo tudi po prehodu v naslednje starostno skupino ali obdobje šolanja, tj. s srednje šole na fakulteto. Statistično gledano ni velikih razlik glede na starostno skupino in kraj bivanja. Starejši skupini mladih od 19 do 24 let in od 25 do 29 let sicer vključujeta nekoliko večji delež mladih, ki zdaj ži­ vijo v večjemmestu, vendar razlike niso dovolj izrazite.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=