MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Zdravje in dobro počutje  195 RUDI KLANJŠEK IN ANDREJ NATERER 6 ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE Dobro zdravje vpliva na kakovost življenja in pričakovano življenjsko dobo, prispeva pa tudi k osebnemu počutju (fizičnemu/duševnemu/ču­ stvenemu) in samozavesti. Zdravi mladi so bolj uspešni v procesu izo­ braževanja in na delovnemmestu, naložbe in ohranjanje zdravja mladih pomembno zmanjšujejo pritisk na nacionalne zdravstvene sisteme in proračun ter pozitivno prispevajo k trgu dela (EU Youth Report, 2015). Ne preseneča, da je zdravje kot stanje popolne telesne, duševne in social­ ne blaginje (Musil, 2010) skupaj z dobrimpočutjemposledično opredelje­ no kot eno izmed enajstih ključnih področij Evropske strategije za mlade 2019–2027 (Csuday, 2019), ki teži k »promociji duševnega in spolnega zdravja, športa, telesne dejavnosti in zdravega načina življenja ter prepre­ čevanju in zdravljenju poškodb, prehranjevalnih motenj, odvisnosti in zlorabe substanc« (Publications Office of the European Union, 2018: 61). Zdravje je seveda pomembno tudi (mladim) posameznikom. V raziskavi Mladina 2010 (Lavrič idr., 2010) je zdravje izkazovalo najvišjo po­ membnost med štirinajstimi vrednotami – 95 odstotkov mladih je deja­ lo, da je zdravje za njih pomembno oziroma zelo pomembno. Podatki Evropskega statističnega urada sicer kažejo, da evropski mladi (15–29) svoje zdravje po večini ocenjujejo kot (zelo) dobro – takšnega mnenja je okoli 90 odstotkov mladih. Ti podatki še kažejo, da je omenjena ocena znotraj skupinemladih longitudinalno relativno stabilna (ocena se giblje okoli 90 % vse od leta prvega merjenja, tj. 2005), da pa pada s starostjo respondentov. Med tistimi, ki so na primer stari 65 let ali več, je takšnih, ki svoje zdravje ocenjujejo kot dobro oziroma zelo dobro, le še 40 odstot­ kov. Je pa vsekakor spodbudno, da je trend za to starostno skupino pozitiven (vedno več starejših se počuti zdrave). Omenjeno velja tudi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=