MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Politična participacija in družbena angažiranost  215 TOMAŽ DEŽELAN, MITJA SARDOČ IN KATJA NACEVSKI 7 POLITIČNA PARTICIPACIJA IN DRUŽBENA ANGAŽIRANOST 7.1 Izzivi politične participacije danes Pri mladih danes ne govorimo več o tradicionalnem ločevanju na kon­ vencionalno in nekonvencionalno politično participacijo, ki je bila pred­ vsem v veljavi v preteklih desetletjih (glej npr. Barnes idr., 1979), temveč o razširjenih repertoarjih politične akcije, ki segajo od konvencionalnih oblik politične participacije v institucionalni politiki do različnih oblik individualne in kolektivne družbene angažiranosti v pogojih fizičnih in virtualnih prostorov (glej npr. Dalton, 2009; Norris, 2001; Loader idr., 2014; Marsh idr., 2007). Danes je namreč težko ločevati med konceptoma politične participacije in družbene angažiranosti, saj v politični akciji mladih opazimo prepletanje obeh, ki skupaj nudita širše konceptualno polje družbenopolitičnega udejstvovanja mladih. Strogo ločevanje bi v raziskavi prestavljalo resne omejitve in hkrati ne bi predstavljalo realne slike političnosti mladih, kar je resna metodološka omejitev marsikatere študije politične aktivnosti mladih (glej Marsh idr., 2007; Soler-i-Martí, 2014). Pretekle raziskave so v tem kontekstu tudi že pokazale, kako na­ pačno se da sklepati, da so mladi »nezainteresirani« za participacijo. Problem participacije sicer obstaja, a je kompleksnejši in predvsem vezan na participacijo v institucionalni politiki. Angažiranost mladih namreč prihaja »izven« običajnih mej političnega prostora in predstavlja pojav individualiziranih, neposrednih in nereprezentativnih slogov politike (Deželan, 2015).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=