MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

234 7.4 Radikalizacija in nasilni ekstremizem Kljub dejstvu, da je na splošno gledano politična participacija v Sloveni­ ji nizka, prav tako tudi interes za politiko ter stopnja zaupanja v politiko in politične institucije, mladi v Sloveniji nasilnemu ekstremizmu niso naklonjeni. Med trditvami o njihovi družbeni angažiranosti sta »izsto­ pali« trditvi o 'pridružitvi ekstremistični skupini' in 'prisotnosti na nasilnih protestih' . V trditvi o 'pridružitvi ekstremistični skupini' je samo 10,5 % mladih izjavilo, da ‘verjetno bi’ ali pa da ‘so že’ participirali na takšen način. V primeru ‘ prisotnosti na nasilnih protestih’ pa je 11,2 % mladih iz­ javilo, da ‘verjetno bi’ ali da ‘so že’ bili ‘prisotni na nasilnih protestih’ . Delež »pozitivnih« odgovorov na obe trditvi je v primerjavi z vsemi drugimi trditvami, ki se nanašajo na politično in družbeno participacijo, izrazi­ to nizek. Ta podatek o nizki prisotnosti nasilnega ekstremizma med mladimi v Sloveniji je izjemno pomemben, saj so ostali indikatorji, ki se nanašajo na politično kulturo in politično delovanje v Sloveniji, vse prej kot spodbudni. Kljub vse nižji volilni udeležbi, splošni nezainteresiranosti za politiko in nizki stopnji zaupanja v politiko so mladi v Sloveniji političnemu ekstremizmu izrazito nenaklonjeni. Tudi zato je potrebno opozoriti na fenomen radikalizacije in nasilnega ek­ stremizma, saj je ta v zadnjemdesetletju spremenil razmerje med zagota­ vljanjem varnosti ter spoštovanjem temeljnih pravic in svoboščin. Feno­ men radikalizacije in nasilnega ekstremizma predstavlja namreč samo del težav, ki so povezane s polarizacijo sodobnih družb, saj sovražni govor in ksenofobija (ter ostale pojavne oblike distopičnih naracij) nasploh po­ membno prispevata k socialni fragmentaciji in h konfliktni različnosti ter s tem povezanemu fenomenu »kulture sovraštva«. Ksenofobija, islamo­ fobija in vrsta ostalih pojavnih oblik diskriminacije, nestrpnosti in sov­ raštva so z napadi v številnih evropskih mestih, npr. Madridu, Barceloni, Parizu, Nici, Londonu, Manchestru, Münchnu, Bruslju, Amsterdamu, na­ mreč dobili nov »zagon«.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=