MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Ustvarjalnost in kultura  243 DANIJELA LAHE IN TINA CUPAR 8 USTVARJALNOST IN KULTURA Sodelovanje v kulturnih in umetniških dejavnostih je za mlade bistvene­ ga pomena kot osnova za razvoj njihovih prihodnjih/nadaljnjih osebnih, socialnih in kulturnih sposobnosti. Kulturna participacija jim tako poleg zagotavljanja priložnosti za uživanje in spodbujanje ustvarjalnosti lahko ponudi tudi možnosti za pridobivanje kompetenc, mladim pomaga raz­ vijati miselne sposobnosti in krepi samopodobo. Prav tako izboljšuje ka­ kovost življenja in povečuje splošno dobro počutje. Pri tem ima danes pomembno vlogo tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija, ki postaja vse pomembnejši instrument za sodelovanje v kulturnem življenju. Internet namreč mladim omogoča, da se udeležijo kulturnih dejavnosti na način, ki je bil nekoč nepredstavljiv, npr. prena­ šanje in gledanje filmov, gledanje televizije, videoposnetkov in koncertov v živo, nakupovanje kulturnih dobrin in storitev, prav tako pa omogoča še druge oblike kulturnega izražanja (npr. pisanje blogov in spletnih dnevnikov). Tako lahkomladi tudi s pomočjo interneta krepijo ustvarjal­ nost in domišljijo, se sproščajo in kreativno preživljajo prosti čas. Pomen ustvarjalnosti in kulture za mlade izpostavlja tudi Strategija Evropske unije za mlade 2019–2027 . Ta se v svojih ciljih zavzema predvsem za spodbujanje zanimanja mladih za kulturno udejstvovanje in spodbu­ janje njihove aktivne participacije v kulturnih organizacijah (Svet Evrop­ ske unije, 2018). V nadaljevanju predstavljamo podatke za vsa tri ključna področja, tj. zanimanjemladih za ustvarjalnost in kulturo, oblike njihove kulturne participacije in kulturno participacijo mladih na spletu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=