MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

252 8.3 Ocena možnosti za kulturno participacijo mladih Mladi v Sloveniji imajo možnost kulturne participacije na različnih pod­ ročjih, npr. glasbenem, likovnem, literarnem, gledališkem, lutkovnem, folklornem, filmskem področju kulturne dediščine. Tako lahko kulturno participirajo v okviru obšolskih oz. obštudijskih dejavnosti na vseh treh stopnjah izobraževanja in v okviru glasbenih in plesnih šol. Prav tako se lahko s kulturo ukvarjajo vmladinskih centrih inmladinskih organizaci­ jah ali pa v drugih neformalnih oblikah. Večina mladih ocenjuje, da je možnosti za kulturno participacijo dovolj ali celo preveč. Največ možnosti za ukvarjanje s kulturo je po mnenju mladih v okviru formalnih institucij (v obšolskih/obštudijskih dejavno­ stih v okviru šole/fakultete: 79,5 %; v okviru drugih ustanov: 85 %), ne­ koliko manj pa v neformalni obliki (62,9 %) ter v mladinskih centrih in drugih zbirališčih (56,5 %). Grafikon 8.5: Ocena možnosti za kulturno participacijo mladih. 10 % 20 % 30 % 50 % 60 % 80 % 90 % 40 % 70 % V okviru drugih ustanov (npr. glasbena šola, plesna šola). V obšolskih/obštudijskih dejavnostih v okviru šole/fakultete (npr. pevski zbor, šolske gledališke skupine, bralni krožek). V neformalni obliki (npr. glasbeno ustvarjanje, grafitarstvo, ukvarjanje s fotografijo ...). V mladinskih centrih in drugih zbirališčih mladih v tvojem kraju. 5,4 79,6 15,0 6,5 73,0 20,6 5,1 57,8 37,1 Preveč. Dovolj. Premalo. 52,6 43,5 3,9 0 % 100 % Vir podatkov: Mladina 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=