MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Ustvarjalnost in kultura  255 Vključenost mladih v mladinske centre in organizacije je relativno visoka (21 %), celo nekoliko višja od povprečja EU. Pri tem je po oceni velikega dela mladih (45 %) v mladinskih centrih premalo možnosti za kulturno udejstvovanje. V splošnem se problem omejenih možnosti za kulturno participacijo mladih bistveno izraziteje pojavlja v bolj ruralnih okoljih. 8.4 Kulturna participacija mladih na spletu Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije med mladimi v zad­ njihnekaj desetletjihnarašča in se prepleta z vsakodnevnimi dejavnostmi, vključno s kulturnimi dejavnostmi. Med spletne kulturne dejavnosti se v splošnem uvrščajo branje spletnih mest za novice (časopisi ali revije), igranje ali prenos iger, slik, filmov ali glasbe, poslušanje spletnih radijskih postaj, nakupovanje kulturnih dob­ rin (filmov, glasbe, knjig, revij) in storitev (vstopnice za kulturne priredi­ tve, muzeje, gledališča) ter ustvarjanje spletnih strani ali spletnih dnev­ nikov (Evropska komisija, 2013). Spletna kulturna participacija je povsem nova oblika kulturne participa­ cije, ki je povezana z vse večjimdostopomdo interneta (tako od doma kot na poti). Kot je razvidno iz podatkov Eurostata (2020), se je med letoma 2013 in 2019 delež gospodinjstev v EU z dostopom do interneta povečal z 79 % na 90 %, kar je prav gotovo prispevalo k porastu spletne kulturne udeležbe in potrošnje mladih. Po podatkih Eurostata (2020) mladi (16–24 let) spletni uporabniki 5 v dr­ žavah članicah EU-27 najpogosteje preko spleta v kulturne namene gleda­ jo televizijo ali videe (88 %) in poslušajo glasbo (87 %). Manj pogosto be­ rejo spletne revije in časopise (68 %) ter igrajo videoigre (58 %). Manjšina mladih pa kupuje vstopnice za prireditve (28 %), kupuje filme in glasbo 5 Podatki predstavljajo delež mladih, ki uporablja internet, in ne delež celotne populacije (znotraj določenega starostnega obdobja).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=