MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Mobilnost mladih  263 TOMAŽ DEŽELAN, KATJA NACEVSKI, MITJA SARDOČ 9 MOBILNOST MLADIH 9.1 Mobilnost in njen pomen za posameznika in družbo Mobilnost je postala temeljni del globalne družbene realnosti, še posebej ko je govora o mlajših delih populacije, ki se bodisi še izobražujejo bodisi konkretneje prehajajo na trg dela. Za družbo je mobilnost njen izraz, re­ zultat in gorivo hkrati, pri čemer se mobilnost ljudi neredko obravnava z vidika pozitivnih učinkov, ki naj bi jih imela na blaginjo posameznika in družbe kot celote, pogosto pa tudi kot nekaj negativnega. Mobilnost po večini razumemo kot dejavnost z dobrimi vplivi na dobrobit posameznika in družbe kot celote, na kar je v prejšnjem desetletju poleg raziskave Mla- dina 2010 opozorila tudi raziskava Mladina 2013 (oziroma Slovenian Youth 2013 ) (Flere idr., 2013). O učinku mobilnosti na blaginjo družbe je govora v različnih poročilih, ki jih izdajajo evropske in hkrati slovenske instituci­ je. Tako je na primer v Resoluciji o Nacionalnem programu za mladino (2013– 2022) zapisano: »V današnjem svetu intenzivnih procesov globalizacije postaja mobilnost eno izmed področij, ki jih močno podpira tudi Evrop­ ska unija z zaščito neoviranega pretoka delovne sile znotraj meja EU.« Te mobilnosti po večini povezujejo z globalno (gospodarsko) konkurenč­ nostjo Evrope kot celote (CEC, 2009), na njen širši pomen pa najbolje kaže uvodni del poročila Evropske komisije Youth on the Move (2010: 3), ki pravi, da je: »eden od glavnih ciljev Evropske unije pametna, inkluzivna in trajnostna rast, uresničitev tega cilja pa je odvisna od mladih, katerih potencial je mogoče izkoristiti le ob kakovostnem izobraževanju, vklju­ čujočem trgu dela in njihovi večji mobilnost.« To je povezano tudi z zaključki Rimskega vrha EU, kjer so se države članice v izjavi iz marca 2017 zavezale, da bo delo Evropske unije strmelo proti »Uniji, kjer mladi prejmejo najboljšo izobrazbo in usposabljanje, lahko študirajo in najdejo zaposlitev na celotnem kontinentu« (Evropski svet, 2017).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=