MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

278 9.4 Ključne ugotovitve Ključne ugotovitve tega poglavja lahko strnemo v naslednjih točkah: 1. Izkušnje z učnomobilnostjomladih so še vedno razmeroma redke, saj le 23 % mladih navaja, da so del svojega izobraževanja že op­ ravljali v tujini. Po drugi strani beležimo 9-% rast tega kazalnika glede na Mladino 2010 , kar pomeni pomemben premik v smeri kre­ pitve učne mobilnosti. 2. Prevladujoče učne mobilnosti so mobilnosti kratkotrajnega tipa (51 %). Po drugi strani je 7,7 %mladih opravilo del izobraževanja v tujini, ki je trajal več kot tri mesece. 3. Več kot polovica anketiranih mladih si želi v prihodnosti mogoče, verjetno ali zagotovo udeležiti izobraževanja v tujini (54,1 %). V primerjavi z Mladino 2010 gre za 7,3-% povečanje, kar je pomem­ ben premik v smeri vse večje zavesti o pomenu učne mobilnosti. 4. Slabi dve tretjini odhodov v tujino trajata do enega meseca, pri čemer so bistveni razlogi za odhod v tujino dopustovanje in popo­ tovanja (53,5 %). 5. Stopnja pripravljenosti mladih za selitev v drugo državo Evrope in za preselitev na drug kontinent se je občutno povečala. Nekoliko manj se je povečala tudi stopnja pripravljenosti za selitev v drugo občino znotraj iste države. 6. Želja po odselitvi iz Slovenije za več kot šest mesecev se povečuje in v letu 2020 znaša že 75 %. Največji porast beležimo v obdobju, ko je številčno začel trend izselitve mladih v tujino strmo padati (od leta 2018 do 2020).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=