MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

280 9.5 Uporabljeni viri Bertocini, Y., Chassard, Y., Harfi, M., Milliat, M. C., Barbier-Gauchard, A., Chopin, T., in Lemoine, K. (2008). Encourage young people's mobility in Europe. Strategic orientati- ons for France and the European Union. Pariz: La Documentation francaise. Boyle, P., Halfacree, K., in Robinson, V. (1998). Exploring Contemporary Migration . Lon­ don: Longman. Eurostat (2018). Employment and Unemployment (Labour force Survey) (employ). Dosto­ pno prek: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/employ_esqrs_si.htm (11. 2. 2021). Evropska komisija (2009). Zelena knjiga za spodbujanje učne mobilnosti za mlade . COM(2009) 329. Dostopno prek: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/ publication/54058424-b822-4f3e-89b0-fcdd323961db/language-sl (11. 2. 2021). Evropska komisija (2020). Erasmus+ Annual Report 2018 . Dostopno prek: https://op. europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7985705e-41b7-11ea-9099-01aa­ 75ed71a1/language-en/format-PDF (11. 2. 2021). Evropska komisija (spletna stran) (2020). Erasmus+: Statistics . Dostopno prek: https:// ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_en (11. 2. 2021). Evropski svet (2017). Rimska izjava. Dostopno prek: https://www.consilium.europa.eu/ sl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/ (11. 2. 2021). EVROŠTUDENT VI (2018). Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi 2016– 2018 . Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo. Dostopno prek: https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EVROSTUDENT_VI_Po­ rocilo_SLO.pdf (11. 2. 2021). Flere, S. idr. (2014). Slovenska mladina 2013: zivljenje v casu deziluzij, tveganja in prekar- nosti . Ljubljana: Fakulteta za druzbene vede, Arhiv druzboslovnih podatkov. Flere, S., Fištravec, A., Tavčar Kranjc, M., Lavrič, M., Klenovšek, T., Klanjšek, R., in Ši­ puš, K. (2005). Družbeni profil študentov Slovenije: poročilo o rezultatih raziskave v letu 2005 . Maribor: ŠOS. Harvey, D. (1989). The Condition of Postmodernity . Oxford: Blackwell. HDR (2019). HDR 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21 st century . New York: United Nations Development Programme. Dostopno prek: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf (11. 2. 2021). Lavrič idr. (2011). Mladina 2010: družbeni profil mladih v Sloveniji . Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=