MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in spletnih okolij  283 MIHA MATJAŠIČ, MARKO RADOVAN IN TOMAŽ DEŽELAN 10 UPORABA INFORMACIJSKO- KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN SPLETNIH OKOLIJ 10.1 Omreženi mladi državljani v okvirih novih družbenih razmer V desetletju od raziskave Mladina 2010 , kjer se je govorilo o virtualizaciji vsakdanjega življenja in znotraj tega o času, ki ga mladi prebijejo na inter­ netu, je postalo jasno, da je informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) presegla okvire zgolj še enega področja človeškega udejstvovanja ter temeljno spremenila ustaljene procese življenja in dela ne glede na pa­ nogo ali svetovno regijo. Od kmetov in mikropodjetij, hitro rastočega IKT sektorja do zdravnikov in zdravstvenih delavcev, učiteljev pa vse do vpli­ va na politiko in njeno splošno družbeno dojemanje povsod vidimo silne spremembe, ki seveda s sabo prinašajo tudi velike izzive in težave (Heeks, 2018). Castells (2001) je tako že na začetku novega tisočletja ugotavljal, da internet in z njimpovezana informacijsko-komunikacijska tehnologija ter način njene apropriacije za današnjo družbo pomenijo to, kar je pomenil Gutenbergov pisalni stroj za novi vek. Nenehna rast interneta tako v smislu obsega kot penetracije v vse sfere družbenega delovanja, njegov pivotalni vpliv na družbenoekonomsko in politično ureditev ter s tempo­ vezana temeljna sprememba človeškega delovanja tako za današnjo druž­ bo pomenijo prehod iz Gutenbergove galaksije v internetno galaksijo . Da je bila adventna doba interneta hitro končana, če je sploh kadarkoli obstajala, je prav tako postalo jasno na prelomu iz starega v novo tisočle­ tje. Markolis in Resnick (2000) sta s t. i. normalizacijsko tezo začela že zelo kmalu poudarjati, da internet odraža in krepi vzorce obnašanja v offline

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=