MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Uvod: težko pričakovana Mladina 2020  29 TOMAŽ DEŽELAN 0 UVOD: TEŽKO PRIČAKOVANA MLADINA 2020 Raziskava Mladina 2020 je nastala na podlagi javnega naročila, ki ga je pripravil Urad RS za mladino z namenom izvedbe študije, ki bo ponudila vpogled v spremembe družbenega profila slovenske mladine, ohranjala primerljivost s poprejšnjimi raziskavami tega tipa na tem področju ( Mla- dina 2000 in Mladina 2010 ) ter zagotovila zasledovanje načelom na dej­ stvih oblikovanih javnih politik. Raziskavo je izvedel konzorcij dveh javnih visokošolskih zavodov, in sicer Univerze v Mariboru (Filozofska fakulteta) inUniverze v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede), pod koordinatorstvom dr. Mirana Lavriča in dr. Tomaža Deželana. Terensko izvedbo raziskave je podprla slovenska tržno-raziskovalna agencija Aragon d. o. o. Da gre pri raziskavi za nadaljevanje dobrega dela iz preteklosti, ki temelji predvsem na periodičnem empiričnem raziskovanju mladih in mladine, je jasno že iz dokumentacije javnega poziva, ki jo je s pomočjo neodvisnih strokovnjakov pripravil Urad RS za mladino. V tem kontekstu gre omeniti predvsem študiji Mladina 2000 pod vodstvom dr. Vlada Miheljaka in Mladina 2010 , ki jo je vodil dr. Miran Lavrič. Poleg omenjenih dveh študij referenčni okvir raziskave Mladina 2020 predstavljajo poprejšnje raziska­ ve mladih in mladine na tem področju, ki praviloma prihajajo s Fakultete za družbene vedeUniverze v Ljubljani (npr. Mladina in ideologija (Ule, 1988), Pri(e)hodnost mladine (Ule inMiheljak, 1995), Mladina v devetdesetih: Analiza stanja v Sloveniji (Ule, 1996a)), ter val novih raziskav, ki jih raziskovalni skupini koordinatorjev te študije izvajata v zadnjemdesetletju (npr. Youth in South Eastern Europe , Substantivno predstavništvo mladih , Youth Progress Index , Research-based Analysis of Youth in Action idr.). Po drugi strani pa se z raziskavo uvaja partnerski pristop, ki poskuša presegati tradicionalna

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=