MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

292 10.3 Količina in namen rabe interneta Ko gre za količino časa, ki jo mladi namenijo različnim opravilom, se po­ trjuje ugotovitev, da je konzumiranje vsebin primarno, ko gre za rabo interneta. Šele nato sledi produkcija. Pri podrobnejši analizi časa, ki ga mladi namenijo različnim dejavnostim na spletu, 1 tako poslušanje glas­ be in obiskovanje družbenih omrežij dominirata. Prav tako ni presenet­ ljivo, da mladi najmanj časa dnevno porabijo za obiskovanje virtualnih galerij, muzejev ali koncertov, saj se je ta ponudba v letu 2020 šele začela dobro razvijati. Bolj preseneča podatek o »aktivni« oziroma »produkcij­ ski« rabi družbenih omrežij, ki kaže na odsotnost deliberacijskega po­ tenciala teh orodij za mlade ter na sindrom »sledenja« drugim vplivne­ žem. Prav tako preseneča nizka količina časa, ki jomladi namenijo branju časopisov in revij, kar zgolj potrjuje ugotovitve mnogih študij, da so pri­ marni vir informacij mladim družbena omrežja. Ob tem velja poudariti predkoronsko ugotovitev Eurostata (2019), da tisti mladi, ki uporabljajo internet za iskanje informacij, v največji meri iščejo informacije o blagu in storitvah, iščejo novice, iščejo z zdravjem povezane informacije, sko­ raj 40 % pa jih išče tudi izobraževalne vsebine oziroma vsebine, ki so po­ vezane z izobraževanjem preko spleta. Po drugi strani je spodbudna ugotovitev, da so mladi veliko časa namenili opravljanju šolskih obve­ znosti in dela preko spleta ter spletnih orodij, vendar pa je ta podatek potrebno postaviti v kontekst epidemije covid-19, ko sta se tako izobra­ ževanje kot delo premaknila na splet. 1 Opravili smo preračun anketne lestvice, tako da smo rekodirali vse intervale v njiho­ vo srednjo vrednost: intervali pogostosti dejavnosti, ki so jih izbirali anketiranci, so bili naslednji (0 = nič/se nikoli ne ukvarjam, 1 = do 15 minut [rekodirano v 7,5 minut], 2 = 15–30 minut [rekodirano v 22,5 minut], 3 = 30 minut do 1 uro [rekodirano v 45 minut], 4 = 1–2 uri [rekodirano v 90 minut], 5 = 2–3 ure [rekodirano v 150 minut], 6 = več kot 3 ure [rekodirano v 210 minut]).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=