MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Trajnostno vedenje in vrednote  339 Grafikon 12.6: Nenadomestljivost demokratičnega sistema in njegove alternative. 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % Demokratični sistem je nenadomestljiv ... Drugi sistemi so lahko tako dobri kot demokracija. 5,3 6,2 2,1 4,5 4,4 9,9 7,7 12,7 7,4 12,0 15,7 18,0 10,2 12,9 14,7 11,1 14,0 6,1 8,4 1,9 10,1 4,8 Sploh se ne strinjam. Popolnoma se strinjam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 % Vir podatkov: Mladina 2020. 12.4  Trajnostno delovanje Trajnostno delovanje je rezultat aktivnega prizadevanja posameznika v smeri uresničevanja določenega cilja, kar pa je posledica trajnostno usmerjenih vrednot in stališč ter tudi zavedanja o trajnostnih in netraj­ nostnih praksah (znanje). Prav vedenje je tisto, ki manifestira obstoj predpogojev in tudi volje, da se trajnostni cilji zasledujejo v praksi. Če pogledamo delovanje slovenske mladine v praksi, lahko zaznamo vi­ soke ravni trajnostnega delovanja. Ko gre za ločevanje odpadkov, je ta zelo visoka, saj kar slabih 89 % anketirancev navaja, da dosledno ločuje odpadke (glej Grafikon 12.7). Prav tako preko 66%mladih varčuje pri elek­ triki in ogrevanju ter tako smotrno troši energijo, kar ponovno demonstrira

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=