MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Trajnostno vedenje in vrednote  343 12.5  Ključne ugotovitve in priporočila Ključne ugotovitve v zvezi s trajnostno usmerjenostjo in z vedenjem lahko strnemo v naslednjih točkah: 1. Mladi stanja okolja v Sloveniji ne prepoznavajo kot problem, saj jih le desetina meni, da je v slabem ali zelo slabem stanju. Po drugi strani, ko gre za konkretnejše vidike okoljske problematike, mladi prepoznavajo okoljske izzive, še posebej ko gre za podnebne spre­ membe. 2. Slovenska mladina je kritična do delovanja kapitalističnega siste­ ma proizvodnje in demokracije ter ju razume prevladujoče nega­ tivno (kapitalizem) ali gleda nanju z nezaupanjem (demokracija). 3. Mladi so zelo visoko usmerjeni k varovanju narave in življenju v čistem ter neokrnjenem okolju ter temu pripisujejo zelo visok po­ men. Prav tako pripisujejo visok pomen pozitivnim učinkom nji­ hove zaposlitve za družbo in posameznike, kar pa se ne zrcali v njihovem pripisovanju razmeroma velikega pomena materialnim dobrinam in potrošništvu. 4. Netolerantnost do avtoritarnih vzorcev, ko gre za pomen posedo­ vanja moči nad drugimi, je v letu 2020 za več kot 10 % nižja od tiste v letu 2010. Prav tako je trdna prepričanost v to, da je demo­ kracija edini sprejemljiv sistem družbene regulacije, relativno nizka. Enako velja za nestrinjanje s tem, da obstajajo enakovredne alternative demokraciji. 5. Trajnostno delovanje mladih je na zelo visoki ravni ne glede na vidik trajnosti. Hkrati je raven trajnostnega delovanja od leta 2010 drastično poskočila in močno zmanjšala deleže tistih, ki se ne ve­ dejo trajnostno. 6. Pomemben dejavnik omejevanja trajnostnega ravnanja mladih je omejena infrastruktura oziroma ponudba trajnostnih alternativ (npr. transport, dobrine, storitve).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=