MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Trajnostno vedenje in vrednote  345 12.6  Uporabljena literatura Arbuthnott, K. D. (2010). Taking the Long View: Environmental Sustainability and Delay of Gratification Taking the Long View. Analyses of Social Issues and Public Policy, 10, 4–22. Deželan, T., in Zimšek, M. (2015). Trajnostni razvoj. V Bijuklič, I., Sardoč, M., Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje (zbirka Civitas), 147–151. Ljubljana: i2. Klemenčič, E., Mirazchiyski, Plamen, V., in Novak, J. (2019). Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (IEA ICCS 2016). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno prek: https://www.pei.si/ISBN/978- 961-270-301-1.pdf (11. 2. 2021). Meissner, M. (2019). Against accumulation: lifestyle minimalism, de-growth and the present post-ecological condition. Journal of Cultural Economy, 12 (2), 185–200. Mladi za podnebno pravičnost (spletna stran). Mladi za podnebno pravičnost . Dostopno prek: https://zapodnebnopravicnost.si/ (11. 2. 2021). Ohashi, T. (2009). Democracy as the Indicator of Sustainability . OECD. Dostopno prek: https://www.oecd.org/site/progresskorea/43586956.pdf (11. 2. 2021). Organizacija združenih narodov (2020). The 2030 Agenda for Sustainable Development . Dostopno prek: https://sdgs.un.org/goals (11. 2. 2021). Reich, R. B. (2015). Saving capitalism: for the many, not the few . London: Icon Books Ltd. Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., in Friedman, T. (2018). Becoming Citizens in a Changing World: IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report . Cham: Springer Nature. Statistični urad RS (2020). Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja . Dostopno prek: https:// www.stat.si/Pages/cilji (11. 2. 2021). Šimenc, M., Sardoč, M., in Mlekuž, A. (2015). Državljanska vzgoja v Sloveniji: nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja (ICCS 2009). Ljubljana: Pedagoški inštitut. Dostopno prek: https://www.pei.si/ISBN/978-961- 270-218-2.pdf (11. 2. 2021). Thomas, K. D., in Muga, H. E. (ur.) (2014). Handbook of Research on Pedagogical Innovati- ons for Sustainable Development . Hershey, PA: IGI Global. Wagner, A. F., in Schneider, F. (2009). The Quality of Institutions and Satisfaction with Democracy inWestern Europe: A Panel Analysis. European Journal of Political Economy , 25 (1), 30–41.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=