MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Vrednote, zanimanja in stališča mladih  347 MIRAN LAVRIČ IN TIBOR RUTAR 13 VREDNOTE, ZANIMANJA IN STALIŠČA MLADIH 13.1  Splošni trendi na področju vrednot in zanimanj mladih Preučevanje vrednot, zanimanj in stališč mladine v samostojni Sloveniji ima bogat pedigre, saj je bilo sestavni del že prvih sistematičnih raziskav mladine iz devetdesetih let 20. stoletja (prim. Ule, 1996a, 2008; Ule, Mi­ heljak, 1995; Ule, Rener, 1998; Miheljak, 2002). Glavni trend, glede katere­ ga se te starejše raziskave soglasno strinjajo, zadeva preusmeritev mladi­ ne iz ukvarjanja z družbo v ukvarjanje s samim seboj (Ule, 1996b: 23). V Sloveniji se je že pred časom zgodil premik od manj oprijemljivih, ab­ straktnejših, ideološko in celostno zgrajenih vrednotnih sistemov k bolj partikularnim in konkretnim vrednotam, med katerimi prevladuje po­ večano poudarjanje medosebnih odnosov in kvalitete vsakdanjega živ­ ljenja (Ule, 1996c: 241). Natančneje rečeno, na vrhu v hierarhiji vrednot slovenske mladine so bili na koncu prejšnjega stoletja zdravje, resnično prijateljstvo, družinsko življenje, varovanje narave, osebni uspeh v šoli ali poklicu ter svoboda mišljenja in delovanja (Ule, 1996c: 243; Ule, Kuhar: 2002). Ob tem smo pričakovano opazili odklon mladih od zanimanja za področja politike in političnih dogodkov, vere in verskega življenja ter vojske in vojaških zadev (Ule, 1996c: 257; Miheljak, 2002: 243). Kako se je vrednotna hierarhija spremenila v novem tisočletju, od leta 2000 do 2020? Iz prikaza je jasno razvidno, da na nivoju hierarhije vrednot skozi celotno dvajsetletno obdobje ni prišlo do večjih sprememb, hierar­ hija namreč ostaja nespremenjena.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=