MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Uvod: težko pričakovana Mladina 2020  35 0.1 Uporabljeni viri Evropska komisija (2015). EU Youth Report . Bruselj: Evropska komisija. Dostopno prek: https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf (11. 2. 2021). Evropska komisija (2018). Situation of young people in the European Union; Commission staff working document . Bruselj: Evropska komisija. Dostopno prek: https://op.europa. eu/en/publication-detail/-/publication/b6985c0c-743f-11e8-9483-01aa75ed71a1 (11. 2. 2021). Hurrelmann, K., Albert, M., Infratest Sozialforschung (2002). Jugend 2002 . Hamburg: Shell Deutschland Holding GmbH. Hurrelmann, K., Albert, M., Infratest Sozialforschung (2006). Jugend 2006 . Hamburg: Shell Deutschland Holding GmbH. Lavrič, M. idr. (2010). Mladina 2010 . Maribor: Aristej. Miheljak, V. (ur.). (2002). Mladina 2000: slovenska mladina na prehodu v tretje tisočletje . Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino; Maribor: Aristej. Resolucija o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13). Resolucija o strategiji Evropske unije za mlade 2019–2027 (SEU 14944/18). Ule, M. (1988). Mladina in ideologija . Ljubljana: Delavska enotnost. Ule, M. (ur.) (1996a). Mladina v devetdesetih: Analiza stanja v Sloveniji . Ljubljana: Znan­ stveno in publicistično središče. Ule, M., in Miheljak, V. (1995). Pri(e)hodnost mladine . Ljubljana: DZS in Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino. Ule, M., in Vrcan, S. (1986). Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugo- slavije [datoteka podatkov]. Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=