MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

386 13.8 Ključne ugotovitve s priporočili Ključne ugotovitve tega poglavja lahko strnemo v naslednjih točkah: 1. Na lestvici vrednot in zanimanj mladih že vsaj dvajset let prevladu­ jejo elementi zasebne sfere, kot so prijateljstvo, družina in svoboda delovanja, bistveno manj pa so mladim blizu širše družbene teme, kot je na primer usoda lastnega naroda. Precej tuje somladim tudi, vsaj na deklarativni ravni, vrednote materializma in moči. 2. V zadnjem desetletju se na ravni vrednot in stališč mladih kaže trend individualizacije, ki ga spremlja tudi upad posplošenega za­ upanja v druge ljudi. Slednje je med drugimpovezano z različnimi vidiki ksenofobije in s strahovi mladih glede denarja, kariere in stanovanjske problematike. 3. Mladi glede svoje prihodnosti največ nelagodja občutijo v zvezi s pomanjkanjemdenarja, z ekološkimi problemi ter z uspehomv pok­ licu in šoli. Predvsem so se ti strahovi občutno povečali v zadnjem desetletju. Največje povečanje sicer beležimo v zvezi z osamlje­ nostjo, kar je gotovo povezano s specifičnimi razmerami epidemije v letu 2020. 4. Predstave o prihodnosti se predvsem polarizirajo. Tako v primeru osebne prihodnosti kot v primeru prihodnosti družbe je v primer­ javi z letom 2010 bistveno manj takih, ki menijo, da ne bo večjih sprememb. Zaskrbljujoč je občuten porast mladih, ki so pesimi­ stični glede prihodnosti naše družbe. Takšne predstave so pove­ zane predvsem s skrbmi glede staranja prebivalstva in glede de­ gradacije naravnega okolja. 5. Nazorski trendi na področju družinskega življenja gredo v različne smeri. Po eni strani se ti nazori močno liberalizirajo, saj mladi bi­ stveno bolj kot pred desetimi leti zavračajo ubogljivost kot vredno­ to v okviru vzgoje otrok ter v bistveno večji meri sprejemajo istospolno starševstvo. Po drugi strani pa se pogledi na spolno de­ litev dela v okviru družine celo rahlo retradicionalizirajo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=