MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Ključne ugotovitve študije Mladina 2020  393 MIRAN LAVRIČ 14 KLJUČNE UGOTOVITVE ŠTUDIJE MLADINA 2020 Raziskava Mladina 2020 je bila v veliki meri zasnovana kot nadaljevanje podobne raziskave izpred desetih let, deloma pa je gradila tudi na meto­ doloških pristopih in podatkih raziskave iz leta 2000. To je raziskoval­ cem omogočilo natančen vpogled v dolgoročne trende, kar se je izkazalo kot bistveno, saj so najpomembnejši rezultati študije povezani prav s trendi v zadnjih desetih ali dvajsetih letih. Na demografskem področju je ena ključnih ugotovitev ta, da se je izje­ mno hitro upadanje števila mladih prav z letom 2020 zelo verjetno usta­ vilo. Od leta 2000 je namreč število mladih upadlo skoraj za tretjino (31,1 %). Ta upad ima brez dvoma tektonske posledice za družbeni položaj mladih. Po eni strani je vsaka posamezna mlada oseba za družbo kot ce­ loto danes še bistveno pomembnejša kot pred desetletji. Lahko bi rekli, da mladih v družbi vse bolj primanjkuje, kar se med drugim zelo jasno odraža v izrazitem upadu brezposelnosti mladih. Čeprav je slednje seve­ da tudi posledica gospodarskih trendov in ukrepov, pa je nemogoče zani­ kati tudi pomemben vpliv demografskega faktorja. To se med drugim kaže v dejstvu, da so še leta 2005 mladi v strukturi vseh brezposelnih predstavljali 37 %, v letu 2020 pa le še 20 %. Upad števila mladih se goto­ vo odraža tudi na izobraževalnem področju. Razumljivo je, da se izobra­ ževalne institucije, katerih število je v zadnjih desetletjih občutno nara­ slo, vse bolj trudijo, da bi pritegnilemlade, ki jih je vednomanj. To logično pomeni pomembno vzpodbudo za dvig kakovosti izobraževanja. Upad števila mladih ima pomembne posledice tudi na političnem področju, saj se zaradi manjše številčnosti zmanjšuje relativna pomembnost mla­ dih kot volilne baze, s tem pa tudi njihova politična moč. Poleg tega je upadanje števila mladih lahko pomembno izhodišče v razpravah o mi­ gracijah mladih; če mladih primanjkuje, je njihovo izseljevanje v tujino

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=