MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Priloge  401 15 PRILOGE 15.1 PRILOGA 1: Portreti mladih intervjuvancev AVTORJI: ANDREJ NATERER, TOMAŽ DEŽELAN, KATJA NACEVSKI, NINA VOMBERGAR, MARKO MAJCE V pričujočempoglavju je predstavljenih 20 portretov mladih, ki so sodelo­ vali v kvalitativnemdelu raziskave Mladina 2020 . Mladi so bili k sodelova­ nju povabljeni ciljno, in sicer na podlagi seznama specifičnih in diferenci­ ranih profilov, za katere je bilo predvideno, da lahko zagotovijo vpogled v življenja mladih na mikroravni. Portreti temeljijo na biografskem delu zbranih intervjujev in služijo predstavitvi mladih skozi specifično optiko njihovega profila.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=