MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Raziskovalne metode  51 Zaradi izolacije, povezane s pandemijo covid-19, so bili intervjuji po večini opravljeni s pomočjo spletnih orodij za komuniciranje na daljavo. Inter­ vjuji so v povprečju trajali od 90 do 160minut, temeljili pa so na podpisa­ ni privolitvi intervjuvancev za sodelovanje. Vsak intervju se je beležil na magnetogram, ta pa je bil uporabljen za oblikovanje transkriptov. Na osnovi transkriptov so bili pripravljeni portreti mladih, ki so predstavljeni v prilogi tega poročila, iz njih pa so bili najbolj relevantni izseki vključeni tudi v samo poročilo. Vsak intervjuvanec je zagotovil osebno fotografijo po lastni izbiri, ki je bila uporabljena kot spremno vizualno gradivo pri objavi portreta. 1.3 Zbiranje in analiza sekundarnih podatkov Tretji vir podatkov predstavljajo baze podatkov, ki so jih že predhodno oblikovali drugi raziskovalci ali institucije. V tem okviru smo se opirali predvsem na naslednje vire: 1. Podatki Statističnega urada RS, ki smo jih v največji meri pridobili preko spletnega portala SI-STAT. 2. Podatki EUROSTAT-a, ki smo jih pridobili preko spletnega portala, ki omogoča dostop do podatkovne baze (database). 3. Drugi viri uradne statistike in različna zbirna poročila. 4. Podatkovne baze različnih anketnih raziskav, in sicer: a. predhodne raziskave mladine v Sloveniji, predvsem smo se opi­ rali na izsledke raziskav Mladina 2000 (Miheljak idr., 2000) in Mladina 2010 (Lavrič idr., 2011); b. raziskave Slovenskega javnega mnenja (SJM); c. raziskave Svetovne (in evropske) raziskave vrednot (WVS/EVS); d. Evropske družboslovne raziskave (ESS); e. druge anketne raziskave. Vsi uporabljeni viri so sproti ustrezno navajani.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=