MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje  55 DANIJELA LAHE, TINA CUPAR, TOMAŽ DEŽELAN IN NINA VOMBERGAR 2 DEMOGRAFIJA, OMREŽJA SOCIALNIH OPOR IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 2.1 Populacija mladih v Sloveniji Eno ključnih demografskih gibanj, ki smomu bili priča v zadnjih desetlet­ jih, je trend postopnega upadanja števila mladih. V Sloveniji se je od leta 1990 do 2020 populacija mladih (15–29 let) zmanjšala za kar 31,1 %. Po podatkih Statističnega urada RS (2020a) v letu 2020med 310.694 mladi­ mi najnižji delež predstavlja starostna skupina 15–19 let (93.729 mladih), sledita ji skupini 20–24-letnikov (103.089 mladih) in 25–29-letnikov (113.876 mladih). Kljub precejšnjemu upadanju v preteklih desetletjih se v zadnjih treh letih (2017–2020) število mladih v Sloveniji ustaljuje. Kot je razvidno iz Grafi­ kona 2.1, se tudi v prihodnosti nakazuje stabilizacija števila mladih. Po­ dobno kaže tudi primerjava deleža mladih v celotni populaciji.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=