MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

58 2.2.1 Odselitev od izvorne družine Odselitev od staršev predstavlja za mlade enega ključnih prehodov v od­ raslost. Zapuščanje varnosti starševskega gnezda praviloma sovpada tako s prevzemanjemglavnih vlog odraslih (npr. vodenje lastnega gospo­ dinjstva, sprejemanje finančnih odločitev itd.) kot tudi s prevzemanjem odgovornosti za svoje življenje brez rednega nadzora staršev. V letu 2020 mladi v veliki meri ostajajo povezani z bivanjskim okoljem svojih staršev, saj jih večina pri njih biva bodisi ves čas (62,5 %) bodisi deloma ali občasno (20,4 %). Le 15,1 % mladih sploh ne živi pri starših. Način bivanja je pomembno povezan s starostjo (C = 0,37; p < 0,01), pri čemer je med 25–29-letniki bistveno večji delež takih, ki ne živijo pri starših (30,9 %), kot med 19–24- (8,2 %) in 15–18-letniki (2,1 %). Bivanje s starši je najbolj razširjeno v nižjih starostnih skupinah, saj kar 85,3 % 15–18-letnikov in 65,4% 19–24-letnikov ves čas biva s starši. Odseljevanje od doma jemed drugimpomembno povezano s stabilnimviromdohodka, pri čemer se za ta korak pogosteje odločajo zaposleni ali samozaposleni mladi oz. tisti z rednim virom dohodka bodisi svojim bodisi partnerje­ vim. Skladno z izsledki predhodnih raziskav se je tudi tokrat pokazalo, da se ženske odseljujejo v povprečju prej kot moški. Kljub nizkemu deležu odseljenih mladih od izvorne družine je zaznati nekatere pomembne spremembe na tem področju. V primerjavi z letom 2010 se je namreč zmanjšal delež mladih, ki bivajo s starši ves čas, po drugi strani pa se je povečal delež tistih, ki pri starših bivajo le deloma, občasno ali sploh ne (Grafikon 2.2). To povečanje ni presenetljivo v luči raziskav številnih avtorjev (Billari idr., 2008; Kuhar, 2002; Švab in Ku­ har, 2018), ki ugotavljajo, da vse več mladih v zadnjih treh desetletjih živi svojo podaljšanomladost s starši hkrati skupaj in narazen (t. i. LAT 1 faza). Pri tem gre za socialno neodvisnost mladih na eni strani in za delno ali popolno ekonomsko odvisnost od staršev na drugi strani. LAT faza pred­ stavlja značilen način bivanja tistih mladih, ki imajo status študenta, kar potrjujejo tudi podatki naše raziskave. 1 Living Apart Together.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=