MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje  61 2.2.2 Partnerstvo in poroka Delež mladih, ki se odločijo za skupno bivanje s partnerjem, se v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenil. Z 20,8 % leta 2010 se je povečal na 21,9%v letu 2020. Odločitev za bivanje s partnerjem je povezana s podob­ nimi dejavniki kot odselitev od staršev, kar je tudi pričakovano, saj stamej­ nika pogosto povezana. Med tistimi, ki bivajo s partnerjem, prevladujejo mladi nad 25 let (74,4 %), četrtina je 19–24-letnikov (25,2 %), pri mlajših od 18 let pa je to zelo redek korak (0,4 %). Za bivanje s partnerjem v času mladosti se v večji meri odločajo ženske. Skladno s poznimodločanjem za skupno bivanje s partnerjem se tudi odloči­ tev za sklenitev zakonske zveze pomika v kasnejša leta. V zadnjih dvajsetih le­ tih se je povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze povišala pri moš­ kihzadobra tri letana32,8 let, pri ženskahpa za štiri na30,7 let (Grafikon2.4). Grafikon 2.4: Povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze, 2000–2019. 2000 2012 2001 2013 2002 2014 2003 2015 2004 2016 2005 2017 2006 2018 2007 2019 2009 2008 2010 2011 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ženin Nevesta 31,2 32,8 30,7 29,4 26,6 28,6 Vir podatkov: SURS 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=