MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje  63 2.2.3 Osnovanje družine V zadnjih nekaj desetletjih se v zahodnih razvitih družbah kaže trend odlo­ ženega starševstva (Eurostat, 2015), kar lahko med drugim povezujemo z množično vključenostjo v terciarno izobraževanje, s podaljševanjemizobra­ ževanja in s posledično kasnejšim vstopom na trg dela. Mladi si želijo pred rojstvomotroka zagotoviti predvsemfinančno stabilnost, rešiti stanovanjski problem in uresničiti lastne predstave o družinskem življenju. Ker posame­ zne cilje dosegajo kasneje, se za starševstvo odločajo v kasnejših letih. Tako kot v drugih članicah Evropske unije se tudi v Sloveniji povprečna starost matere ob rojstvu otroka vsako leto zvišuje, čeprav je v zadnjih 15 letih rast nekoliko počasnejša, kot je bila npr. v 90. letih (Grafikon 2.5). Grafikon 2.5: Povprečna starost matere ob rojstvu otroka v Sloveniji, 1990–2019. 1990 2002 2009 1991 2003 2010 1992 2004 2011 1993 2005 2012 1994 2006 2013 2016 1995 2007 2014 2017 1996 2008 2015 2018 1997 2019 1999 1998 2000 2001 22,5 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 Vsa rojstva Prvo rojstvo 26,0 23,9 28,3 26,5 30,3 28,7 31,1 29,6 Vir podatkov: SURS 2020.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=