MLADINA 2020 - Položaj mladih v Sloveniji

Demografija, omrežja socialnih opor in medgeneracijsko sodelovanje  69 Ugotovitve naše raziskave kažejo, da so za mlade ključni socialni stiki v družini in med prijatelji, saj ti zanje predstavljajo močan in večrazsežen vir socialnih opor. Da zaseda družina pomembno mesto v življenju mla­ dih v Sloveniji, se kaže tudi v uvrstitvi družinskega življenja v sam vrh hierarhične lestvice po pomembnosti posameznih vrednot mladih v ob­ dobju od leta 2000 do 2020. Pomembnost družine kot primarnega vira socialne opore mladih prepoznavajo tudi mladi sami. »Mene v prvi vrsti podpirajo moji starši. Vedno so me podpirali, že od osnovne šole, ko sem na vsak način hotela violino. /…/ Podpira me tudi moja sestra. Sestra me podpira predvsem moralno. In seveda tudi fant, ki me je podpiral tudi finančno, zdaj pa tudi moralno.« (Maša, 26 let, samostojna, a prekarno zaposlena) »Glavno pomoč sta mi seveda nudila starša, saj sem lahko živela doma, brez plačevanja stroškov. /…/ V moji mreži socialne podpore so seveda na prvem mestu starši, ki me podpirajo finančno in moralno.« (Daša, 25 let, mlada podjetnica, študentka) Mladi se za vse oblike socialnih opor najpogosteje obrnejo na neformalno mrežo, tj. na starše, partnerje in prijatelje. Daleč najpomembnejši akterji nudenja socialne opore mladim so starši, ki jim v največji meri predstavljajo materialno in finančno oporo kot tudi oporo v primeru bolezni in pri iskanju zaposlitve. 2.3.1 Starševska opora mladim v prihodnosti Starši predstavljajo ključno oporo v življenju mladih, tudi v obdobju pre­ hoda v odraslost. Medtem ko mladi podaljšujejo nekatere življenjske po­ teke, se podaljšuje tudi obdobje odvisnosti od svojih staršev. Starši celo razširjajo svojo vlogo v življenju mladih, saj še naprej močno vplivajo na življenjske možnosti in izide svojih otrok (npr. z zagotavljanjem socialnih

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=