ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

102 Združenje EPEKA, so. p. DODATNA PODPORAROMSKIM OTROKOM V ČASU IZVAJANJA UČNIH PROCESOV NA DALJAVO OŠ Maksa Durjave Maribor PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih • prostovoljstvo, solidarnost inmed- generacijsko sodelovanjemladih • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi CILJNA SKUPINA osnovnošolski pripadniki romske skupnosti ŠTEVILO UDELEŽENCEV 20 METODE DELA neformalna izobraževanja, ponuja- nje dodatne učne pomoči, izvedba izobraževanj o informacijsko-ko- munikacijski tehnologiji, komuni- kacija z učitelji, sledenje napredku šolajočih se romskih otrok VODJA PROJEKTA Žiga Dobnikar SPLETNA STRAN epeka.si KONTAKT epeka@epeka.si Omogočanje dodatne podpore šolajočim se pripadnikom romske skupnosti v času izvajanja učnih procesov na daljavo, kar je nastalo kot posledica ukrepov, povezanih z epidemijo novega koronavirusa. OPIS PROJEKTA V okviru sodelovanja s šolajočimi se pripadniki romske skupnosti smo v času izvajanja učnih procesov na da- ljavo, nastalih zaradi epidemije novega koronavirusa v Združenju EPEKA, so. p., izvajali dodatne dejavnosti, ki so bile ključnega pomena za enakovredno vklju- čevanje romskih otrok v učne procese na daljavo. Pri svojem delu smo sodelovali z učitelji OŠ Maksa Dur- jave, ki so nam pomagali pri prepoznavanju indivi- dualnih potreb vključenih otrok. Otrokom smo v okviru dejavnosti omogočili dodatno učno pomoč, tistim, ki doma nimajo računalnikov, smo posodili dodatno teh- nično opremo, ki jih je podprla pri vključevanju v učne procese na daljavo. Prav tako smo natisnili učna gradiva in jih dostavljali romskimotrokom, ki so jih potrebovali. V okviru dejavnosti smo vključenim udeležencem raz- delili tudi razkužila in maske, ki smo jih v okviru delo- vanja uporabljali, hkrati smo upoštevali vse ukrepe, po- vezane s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa. Pri dejavnosti so pomagali tudi prostovoljci Združenja EPEKA, so. p.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=