ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

103 Izvajanje dodatne učne pomoči v večnamenskem romskem centru Romska postaja Foto: Ana Kostanjšek IZZIVI IN REŠITVE Slaba vpetost romskih otrok v učne procese na dalja- vo, neopremljenost romske skupnosti s tehničnimi pripomočki, ki bi otrokom omogočali enakovredno vključitev v učne procese na daljavo, pomanjkanje znanj in veščin, povezanih z rabo tehnične opreme, ključne za vključevanje v učne procese na daljavo, nezmožnost romskih staršev za dodatno učno pomoč otrokom (nizka stopnja pridobljene formalne izobraz- be, slabo znanje slovenskega jezika). NAMIGI Z izkušnjo smo želeli opolnomočiti še po- sebej ranljivo skupnost šolajočih se otrok – romsko skupnost. Želimo, da bi bilo v prihodnje izvedenih več izobraževanj in usposabljanj, namenjenih romskimstaršem, ki bi se ob podpori dodatno razvitih kom- petenc enostavneje aktivirali in vključili v podporo svojim otrokom, vključenim v učne procese. GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Dodatna podpora ranljivim skupinam mladih, učna pomoč romskim otrokom, s čimer smo jim omogočali enakovredno in dejavno vključevanje v učne procese na daljavo, opolnomočenje romskih otrok s kompetencami za delo z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. Kot glavni dosežek želimo navesti, da so otroci napredovali v višje razrede ter da so ob dodatni podpori dejavnosti lahko sledili učnim procesom na daljavo in sodelovali v njih.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=