ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

104 UMMI, zavod za izobraževanje Koper USTVARJALNOST MLADIH – NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE MZL Debeli rtič PODROČJE PROJEKTA • neformalno učenje in usposablja- nje ter večanje kompetenc mladih • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi CILJNA SKUPINA Srednješolci in udeleženci zdravljenja in počitnikovanja v MZL Debeli rtič. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V letu 2020 je bilo izvedenih 147 delavnic. Vanje je bilo vključenih 70 vzgojiteljev. Število vključenih otrok je bilo 750. Od leta 2014 je bilo tako izvedenih več kot 900 de- lavnic, v katerih je sodelovalo več kot 5000 otrok in 350 vzgojiteljev. METODE DELA skupinsko delo (vprašanja o gle- daliških izkušnjah in socialne igre) ter delo v dvojicah (gledališka predstava) VODJA PROJEKTA Martin Nedoh, Lovrenc Habe in Marija Mahne SPLETNA STRAN www.ummi.net KONTAKT marija_ksenija@t-2.net Naša dejavnost z mladimi se je začela leta 1991. Od tedaj smo ustvarili veliko projektov, ki nakazujejo ustvarjalnost mladih. Tukaj bi omenili projekt Martinček –Medgeneracijsko ustvarjanje in raziskovanje v MZL Debeli rtič, ki se izvaja od leta 2014 ter vključuje srednješolce, otroke iz socialno ogroženih okolij in strokovnjake z različnih področij. OPIS PROJEKTA Naloga projekta je, da mladi – predvsem srednješolci in študenti – otrokom, ki pridejo na počitnikovanje ali zdravljenje v MZL Debeli rtič, nevsiljivo popestrijo po- čitnice z delavnicami, ki vključujejo njihovo znanje in konjičke. Mladi mentorji najprej s pomočjo strokov- njakov delavnico prikažejo na posebnih srečanjih (iz- obraževanjih) in tam z vodji projekta metodično in vsebinsko dopolnijo delavnico tako, da je primerna prostoru in času. Projekt se imenujeMartinček, njegova prispodoba je martinček, ki na soncu dobiva svojo energijo. Projekt se je začel leta 2014 in je vsako leto zelo uspešen. Zamladementorje pomeni pridobivanje socialnih in državljanskih kompetenc z možnostjo lastne ustvarjalnosti. V letu 2020 je bilo tako organizi- ranih 147 delavnic, v katerih je sodelovalo približno 750 otrok, v nadaljevanju pa se osredotočamo na gledališko delavnico. V uvodu je mentor hitro in učinkovito prebil led z igro Samuraj, s katero otroci pošteno ogrejejo glasilke in telo, poleg tega pa semed igro zberejo in osredotočijo na nadaljnje delo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=