ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

108 Društvo Parada ponosa KULTURA PONIŽEVANJA Gimnazija Ormož ter druge srednje in osnovne šole v Sloveniji (Ptuj, Domžale, Maribor, Ajdovščina, Ihan) PODROČJE PROJEKTA • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi CILJNA SKUPINA srednja šola, dijaki_nje ŠTEVILO UDELEŽENCEV 650 oseb (140 na delavnicah, 510 na razstavi) METODE DELA delavnica (osebna zgodba, delo po skupinah, individualno in skupinsko delo), razstava VODJA PROJEKTA Simona Muršec SPLETNA STRAN ljubljanapride.org/coh KONTAKT info@ljubljanapride.org Interaktivna delavnica z razstavo na temo vrstniškega nasilja 75 minut (45-minutna delavnica, 30-minutno odprtje razstave) OPIS PROJEKTA Dejavnost odpira prostor mladim za pogovor o vrstni- škemnasilju. Sestavljena je iz dveh delov: interaktivne delavnice in razstave umetniških del mladih oseb LGBTIQ+, ki so doživele vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Delav- nica omogoča opolnomočenje mladih, ki so priče vrstniškemu nasilju, da se odzovejo in uprejo kulturi nasilja. Ob raziskovanju resničnih primerov vrstniškega nasilja mladi razmišljajo o njegovih vzrokih in posle- dicah, primerjajo različne oblike odzivanja na nasilje in razmišljajo o tem, kaj lahko same_i naredijo, če so priče vrstniškemu nasilju. Delavnica temelji na meto- dah neformalnega izobraževanja in vsebuje osebno zgodbo mlade osebe LGBTIQ+ z izkušnjo vrstniškega nasilja. Razstava dodatno omogoča mladim, da se z vizualno sporočilnostjo na osebni način povežejo s čustvi in stiskami, hkrati pa s pogumom in opolno- močenostjo avtoric_jev. Tako se ustvari prostor za empatijo in ranljivost.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=