ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

30 Mladinski center Podlaga (Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana) PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV V MLADINSKEM CENTRU PODLAGA Šolski center Srečka Kosovela Sežana PODROČJE PROJEKTA • kultura, ustvarjalnost in inovativ- nost mladih CILJNA SKUPINA dijaki drugega in tretjega letnika programa aranžerski tehnik ŠTEVILO UDELEŽENCEV odvisno od šolskega leta, najmanj dva dijaka vsako šolsko leto METODE DELA Priprava na praktično delo, izvajanje praktičnega dela, vrednotenje. V primeru, da sta dva dijaka istočas­ no na praksi, tudi skupinsko delo. VODJA PROJEKTA vodja mladinskih programov (Nina Drobnjak) SPLETNA STRAN MC Podlaga: www.mcpodlaga.com Šolski center Srečka Kosovela: scsks.splet.arnes.si KONTAKT info@mcpodlaga.com Osnovni namen praktičnega usposabljanja na delu je dijakomponuditi priložnost za razvoj lastne profesionalne identitete. Izvajanje praktičnega dela poteka dva tedna. OPIS PROJEKTA Praktično usposabljanje izvajamo v treh delih. V prvem delu se dijaki pripravijo na izvajanje praktičnega dela, sledi dvotedenska praksa, končamo pa z ovrednote- njem poteka prakse in poročanjem. Mladi ob koncu prvega dela usposabljanja izdelajo podroben načrt prenove, ki se sklada s pričakovanji naročnika, uporabnikov prostora ter zamislimi in stro­ kovnimi zmožnostmi izvajalcev. V drugem delu uspo- sabljanja dijaki opravijo osrednji del praktičnega uspo­ sabljanja v skupnemobsegu 76 ur. V tem času opravijo načrtovano delo, ki ga redno dokumentirajo in pišejo dnevnik dejavnosti. Ob koncu analiziramo potek ce- lotnega usposabljanja, kar dijaki uporabijo za pisanje poročila o praktičnem usposabljanju na delu. Dijake med usposabljanjem vodita profesorica strokovnega modula v Šolskem centru Srečka Kosovela ter strokovni sodelavci in mentorica v Mladinskem centru Podlaga. Mladinski prostori s projektom ohranjajo živahnost in priljubljenost.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=