ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

31 Dijakinja tretjega letnika programa Aranžerski tehnik je na praksi v MC Podlaga ustvarila novo podobo prostorov. Foto: arhiv MC Podlaga GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Mladi s socialnim vključevanjem, spoznavanjem konkretnega dela, preizkušanjem teoretičnega znanja v praksi, sprejemanjem odgovornosti, podjetnostjo in ustvarjalnostjo razvijajo svoje kom- petence za nadaljnjo poklicno pot. Učinki so pridobljene kompetence s povezavo teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj; pridobljeno stvarno znanje o delu in organizaciji dela; razvoj odgo- vornosti, komunikacije, podjetnosti, ustvarjalnosti, natančnosti in odločnosti; postopno razvijanje profesionalne identitete; mladim privlačni mladinski prostori. Povezovanje s srednjo šolo in izva- janje praktičnih usposabljanj imata poleg pozitivnih učinkov na vključene mlade tudi širši pomen za razvoj mladinskega dela v lokalni skupnosti. Mladi ob primernem strokovnem spremljanju v projektu razvijejo delovne in socialne kompetence za nadaljnje profesionalno delovanje. Mladi – tako vključeni kot drugi – zaradi projekta bolje spoznajo mladinsko delo in v nadaljevanju prispe- vajo k razvoju mladinskih vsebin, ki jih ponuja mladinski center. IZZIVI IN REŠITVE Izziv je pridobitev novih dijakov za praktično usposabljanje. Ker smo prostorsko omejeni, se včasih ob normalnem delovanju centra ukvarjamo z vprašanjem uresničitve projekta (npr. spremenjena grafična podoba vhodnih prostorov). Rešitev bi bili novi prostori mla- dinskega centra. NAMIGI Mladi na praksi so krepili neformalne kompe- tence, odgovornost in so sami odločali, kako bo potekal njihov ustvarjalni proces. Občutek odgovornosti mladih, saj so morali sami poskr- beti, da bo njihov projekt končan ob času.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=