ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski sektor v šolah

39 Utrinek s treninga socialnih veščin – TSV z dijaki prvega letnika. GLAVNI DOSEŽKI PROJEKTA Na šoli ob tako obsežnem in trajnem sodelovanju opažajo veliko sprememb na bolje. Navajajo dosti večjo prisotnost pri pouku, povezanost razredov, tovarištvo, medsebojno pomoč, usposoblje- nost za reševanje konfliktov, zrelost. Opažajo tudi na splošno boljši uspeh dijakov na poklicni maturi, zunanji obiskovalci opazijo večjo odprtost, vljudnost, komunikativnost in samozavest dijakov v primerjavi z drugimi šolami. Dijaki si znajo postaviti cilje in so socialno vešči. Zanimivo je tudi, da se je v tem času povečalo zaupanje do odraslih, da v primerjavi s preteklostjo zdaj sogovornika pogosteje prepoznajo tudi v njih. IZZIVI IN REŠITVE Večni izziv je finančna podpora šoli in s tem posredno izvajalcem programa. Za potrebe izvedbe programa se ustvari na stotine pro- stovoljskih ur mladinskih delavcev. Rešitev vidimo v možnosti projektnega financiranja takšnih programov iz šolskega resorja. NAMIGI Tovrstno sodelovanje je nekaj več kot »le šola«. Učinke je težko meriti kvantitativno, a so kvalita- tivno toliko bolj zgovorni. Kajti zasnova in način sodelovanja preprosto delujeta.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjQwNzY=